Časopis Chaloupka

Chaloupka je časopis pro nevidomé a slabozraké občany z Brna a Jihomoravského kraje. Vychází od roku 2001 ve zvětšeném písmu, ve slepeckém tisku, v podobě zvukové nahrávky a také digitálně. Časopis vychází každé čtyři měsíce dle edičního plánu. Pokud chcete do časopisu přispět, nebo chcete upozornit na zajímavou událost či akci, napište nám do redakce na email chaloupka@tyflocentrumbrno.cz.

Časopis Chaloupka může vycházet díky dotacím Úřadu městské části Brno - Královo Pole, a to od roku 2005. Děkujeme!

Jak mohu časopis získat?

Časopis si můžete stáhnout zde, a to ve formátu txt, pdf či jako audionahrávku ve formátu mp3. K odběru časopisu se můžete přihlásit na adrese chaloupka@tyflocentrumbrno.cz v digitální textové podobě (doručujeme přes emailovou konferenci), ve zvětšeném černotisku nebo v Braillově písmu (doručujeme na adresu). Časopis je zdarma.

Ediční plán pro rok 2020

1/2020 vychází 23. března 2020 (uzávěrka 10. února)
2/2020 vychází 15. června 2020 (uzávěrka 15. května)
3/2020 vychází 2. listopadu 2020 (uzávěrka 28. září)

Aktuální číslo Chaloupky najdete ke stažení v různých formátech v bloku na pravé straně.

Mějte, prosím, na paměti, že zvuková verze Chaloupky může vyjít o pár dní později. 

Redakce

chaloupka@tyflocentrumbrno.cz

RNDr. Hana Bubeníčková - grafická úprava a formátování textu, korektury

Mgr. Dominika Puhová - příjem příspěvků, úprava a sestavení, korektury

Ing. Jan Pokorný - zpracování zvukové a textové verze

Petr Kusák - úprava textu pro tisk v bodovém písmu

Martin Kubiš - tisk v bodovém písmu a distribuce

Audioverzi zdarma namlouvá: Borek Kapitančik

Archiv